O obci Milavče

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Milavče se rozkládají na ploše 1 2017 hektarů v průměrné nadmořské výšce 393 metrů, v současnosti zde žije téměř 600 obyvatel. V historických pramenech byla vesnice poprvé zmíněna roku 1302 jako majetek jistého Prkoše z Milaveč. Tento Prkoš z Milaveč byl členem významného šlechtického rodu, který nosil znamení dvou obrněných rukavic a ovládal krajinu mezi Staňkovem, Kdyní a Domažlicemi.Nejvýznamnější církevní památkou v obci je kostel sv. Vojtěcha z 18. století, postavený stavitelem Antonínem Spannbrucknerem. V okolí Milaveč byly učiněny významné archeologické nálezy, v 19. století zde byly nalezeny početné pohřební mohyly.

Studanka

Dnes je v obci Základní škola a mateřská škola, jejichž žáci a děti účinkují na kulturních akcích, např. Vítání občánků, Svátku matek, Setkání seniore, Rozsvícení vánočního stromu na návsi a Vánoční besídka. K občanské vybavenosti patří především veřejný vodovod, plynofikace a oddílná kanalizace pro splaškovou vodu s napojením na nově vybudovanou čističku odpadních vod. V obci je vlaková a autobusová zastávka, prodejna smíšeného zboží, pracoviště České pošty, farní úřad a v kulturním domě je mimo jiné hostinec. V majetku obce je taktéž zmíněný kulturní dům, který je plně využíván podnikatelskými subjekty a to včetně sálu, který slouží zdarma pro všechny společenské organizace v obci - Český svaz žen, TJ Sokol, Sbor dobrovolných hasičů, Myslivecké sdružení a Spolek J.Bittnera. Pro další aktivity občanů bylo postaveno víceúčelové sportovní tartanové hřiště a samozřejmostí je i fotbalové hřiště. Do správního území obce patří také obec Radonice, kde dobře pracuje Osadní výbor a ze společenských organizací pak hasiči. Součástí Milaveč je osada Božkovy, kde jsou občané převážně organizováni ve Sboru dobrovolných hasičů.

Poslední články